خشدار شرکت نینتندو سوییچ به کاربران خود

اخیرا در پی شروع موج بی سابقه ی گرما در اقصی نقاط جهان شرکت نینتندو سوییچ به کاربران کسنول دستی خود در استفاده از این دستگاه در دمای بالای 35 درجه شهدار داد و تاکیید کرد که همه باید این هشدار را جدی بگیرند.این کسنول از دو دریچه ی خنک کننده نیز در پشت دستگاه خود بهره میبرد که کاربران باید بسیار مواظب مسدودی این دریچه ها باشند تا دمای قطعات داخلی بیش از حد مجاز داغ نشود.