جدا بودن دیتای MWII با وارزون ۲

طبق گفته های سازنده مشخص شده است دیتای بازی MWII جدا از بازی وارزون ۲ است.این مورد در کم کردن حجم دیتای بازی بسیار موثر‌میباشد .

این بازی در تاریخ ۶ آبان برای کنسول های نسل هشتم و نهم و کامپیوتر عرضه میشود.