خلق دنیایی تازه از تارزان

شرکت سونی پس از این که امتیاز کاراکتر تارزان را به صورت کامل به دست آورد قصد دارد اثر و دنیایی تازه از این کاراکتر را ساخته و پرداخته کند تا برای دوباره جذابیت را به آن برگرداند.

شخصیت تارزان اولین بار در سال ۱۹۱۲ برای رمان تارزان میمون ها خلق شده است و تا به حال اقتباس های بسیار زیادی از آن منتشر شده است.