عدم دسترسی به بازی FIFA

عدم دسترسی به بازی FIFA

طبق اخباری که تازه به گوش میرسد نشان میدهد که در ادامه ی فیلترینگ بازی ها و پلتفرم های آنلاین علاقه مندان نمیتوانند به بازی FIFA و سرویس دیسکورد دسترسی داشته باشند.

دیسکورد که فیلتر آن قطعی شده است با ماهیانه 150 ملیون کاربر بزرگترین پلتفرم در میان بازیکنان است اما خبری که شوکه آور شده است این است که بازیکنان از سرورهای ایرانی نمیتوانند به بخش آنلاین بازی FIFA 23 که چند روزی از انتشار آن میگذرد دسترسی داشته باشند.